Violinne

Michelangelo Buonarroti, le poète

www.wikipedia/Michelangelo Buonarroti.it

Tout le monde connait la Création d'Adam - Chapelle Sixtine, Vatican, par Michelangelo Buonarroti, mais je veux vous presenter Michelangelo le poète qui a évoqué la douleur sans fin à travers l'art: la condamnation de l'âme éternelle à la prison du corps passant, l'effort de son ascension sur la temporalité, vers la source de toute existence; âme orageuse, sensible, pétri entre le chagrin et l'émotion, un sentiment d'utilité et de la futilité, la ferveur et le pessimisme ......
De sa soif de sublime et d'harmonie absolue, j'ai traduit quelques versets:


Est-il possible de ne plus m'appartenir?
Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur,
qui peut me faire sortir de moi
et de plus près, qui peut plus sur mon coeur,
plus que moi-même?
Oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur,
sans me toucher, qui passe
par mes yeux, dans ce cœur trop brûlé?
Amour, qu'est-ce qu'il se passe
sur cette voie retournée
et qui, en trop serré lieu, a commencé à croître?
Et si, un jour, il va même déborder?

Comment osez-je donc vivre
quand au départ
je ne peux plus avoir ton aide et ta présence?
Oh, larmes, soupirs en vain
qui vous ont suivi dans la hauteur,
pour vous montrer, fortement,
ma proche mort, aussi que mon tourment! ...
mais s'il est vrai que par l'absence
vous allez m'oublier, moi et mon chagrin,
prenez mon cœur: il n'est plus le mien.

(La Chapelle Sixtine)

Capela Sixtina
(Capela Sixtina)Michelangelo
– sculptor strălucit, pictor, arhitect şi poet –
A evocat durerea nesfârşită, prin artă: condamnarea sufletului etern la temniţa trecătorului trup, efortul înălţării lui peste temporalitate, către izvorul întregii existenţe; suflet furtunos, sensibil, frământat între mâhnire şi exaltare, sentimentul utilului şi al zădărniciei, fervoare şi pesimism…

Din setea lui de sublim şi armonie absolută, am extras câteva versuri:

E cu putinţă-a nu-mi mai aparţine?
O, Doamne, Doamne, Doamne, cine
lăuntrului mă scoate
şi, mai de-aproape, poate
mai mult, asupra mea, ca mine?
O, Doamne, Doamne, Doamne, cine,
făr’ să m-atingă, trece
prin ochi în inima prea arsă?
Amor, ce se petrece
pe calea asta-ntoarsă
şi-n loc prea strâmt cine-a-nceput să crească?
Si dacă se revarsă?

……………………

Cum îndrăzni-voi aşadară
să mai trăiesc când astăzi, la plecare,
nu pot să vă mai cer ajutorare?
O, lacrima, suspinele deşarte
ce v-au urmat sărmane-n înălţime,
vă dovedesc, Madonă, cu asprime
şi chinul meu şi-apropiata-mi moarte!...
dar de-i adevărat că prin absenţă
uita-veţi de credinţa mea, de mine,
luaţi-mi inima: nu-mi aparţine.


footer

Copyright © 2018 Violinne · All rights reserved. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.